Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už čia esančias klaidas ar netyčinius arba priežastinius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, jos savybių ar panaudojimo.

Samsung yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas; Microsoft, Windows ir Windows NT yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai; VESA, DPM ir DDC yra Video Electronics Standard Association registruoti prekiniai ženklai; ENERGY STAR® pavadinimas ir logotipas yra JAV Aplinkosaugos Agentūros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. Būdama ENERGY

STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas. Visi kiti čia paminėti gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.