LED

Brightness

Reset

MENU → , , ,

Sureguliuokite Maitinimo šviesos diodo šviesumą.

Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesiau šviečia Maitinimo šviesos diodas. Kai jūs nustatote šviesumo lygį, blyksi šviesos diodas, ir nustatymas yra išsaugomas po vienos sekundės.

MENU → , , ,

Vaizdo parametrams grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės.

1) Image Reset

:Vaizdo (spalvų) parametrams grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės.

- Veikia tik režimu PC 2) Color Reset

:Nustatomos numatytosios gamyklinės spalvų parametrų reikšmės.

- Veikia tik režimu PC/DVI(PC) - Neveikia režimu Dynamic CR

MENU → , , , ,

Image Reset

Color Reset