Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.

POWER S/W / POWER

POWER S/W

:Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.

POWER

:Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje.

HDMI IN / DVI IN(HDCP) /

RGB IN

HDMI IN

:Naudodami HDMI kabelį, sujunkite monitoriaus nugarinėje dalyje esantį HDMI IN lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio HDMI lizdu.

DVI IN(HDCP)

:DVI kabelį junkite prie DVI IN(HDCP) prievado, esančio monitoriaus gale.

RGB IN

:Signalo kabelį junkite prie 15 kojelių RGB IN jungties, esančios monitoriaus galinėje sienelėje.

VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT

VIDEO IN

:Išorinio įrenginio (vaizdo) įėjimo signalo lizdas

S-VIDEO IN

:Išorinio įrenginio (S-Video (vaizdo)) įėjimo signalo lizdas AUDIO POWER (DC 12V)

:Kitą prie garsiakalbio prijungto laido galą prijunkite prie monitoriaus jungties „AUDIO POWER“ (garso jungtis).

AUDIO OUT

:Kai išorinį prietaisą jungiate prie monitoriaus HDMI kabeliu, turite prijungti monitoriaus AUDIO OUT terminalą ir SPK paskirtojo garsiakalbio terminalą (gelsvai žalią – garso įvesties terminalą), naudodami stereo kabelį garsui iš HDMI ekrano klausyti.