Valdymo mygtukai

MPA

Norėdami įjungti/išjungti MPA, paspauskite mygtuką MPA.

 

Atidaro OSD meniu. Taip pat naudojamas išeiti iš OSD meniu ir grįžti į

 

ankstesnį meniu.

 

PC/DVI(PC) : MagicBright™

 

MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros

 

aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą.

 

Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto

 

paruoštus režimus

 

( Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR )

 

AV/S-Video/Component/HDMI : Mode

 

Monitoriuje yra keturios iš anksto gamykloje nustatytos automatinės vaizdo

 

nuostatos.

 

Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto

 

paruoštus režimus.

 

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

 

Koreguoti meniu elementus.