Language

MENU → , ,

Keičia OSD fono skaidrumą.

 

1)

High

Transparency

2) Medium

3)

Low

 

 

4)

Opaque

MENU → , , ,

Jei nėra signalo arba jis labai silpnas, triukšmingą foną automatiškai pakeičia mėlynas ekranas. Jei norite tęsti blogai matomo vaizdo peržiūrą, turite nustatyti "Blue screen" režimą "Off".

Blue Screen

- Veikia tik AV, S-Video, Component ir HDMI režimu.

MENU → , , ,

HDMI Black

Level

MPA

Safety

Screen

Jei DVD arba daugiafunkcinis priedas prijungtas prie televizoriaus naudojant HDMI, gali pablogėti ekrano vaizdo kokybė, pvz., padidėti juodos spalvos lygis, sumažėti kontrastas ar išblukti spalvos; tai priklauso nuo išorinio įrenginio. Tokiu atveju reguliuokite savo televizoriaus ekrano kokybę konfigūruodami HDMI Black Level.

- Veikia tik HDMI režimu.

MENU → , , ,

MPA (Motion Picture Acceleration - Judančio vaizdo spartinimas) Ši funkcija naudojama tik filmams žiūrėti.

Galite mėgautis geresne ekrano kokybe.

Jei savo monitorių naudojate kaip paprastą monitorių, nustatykite šią funkciją į Off.

MENU → , , ,

Funkcija Screen Scroll (ekrano poslinkis) naudojama siekiant išvengti neryškaus vaizdo, liekančio ekrane, jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, atsiradimo.

-Funkcija Screen Scroll (ekrano poslinkis) įgalina paslinkti vaizdą nurodytą laikotarpį.

-Ši funkcija neveikia, jei maitinimas išjungtas.

1) Safety Screen

:Nustatoma, ar įjungti (On), ar išjungti (Off) funkciją Screen Scroll (ekrano poslinkis).

2) Interval

:Nustatomas funkcijos Screen Scroll (ekrano poslinkis) veikimo intervalas

(1~10 Hour)

The time is calculated on the basis of the power on time.

3) Second

:Nustatomas funkcijos Screen Scroll (ekrano poslinkis) veikimo laikotarpis

(10~50 Second)

4) Type

:You can change the Safety Screen Type.

(Pixel, Bar, Eraser)

MENU → , , ,

Safety Screen

Interval

Second

Type

Kai jūsų kompiuteris veikia energijos taupymo režimu, o ši funkcija

nustatyta į „On“, energija yra tiekiama „AUDIO POWER“ išorinio Audio Power garsiakalbio terminalui, esančiam monitoriaus galinėje sienelėje. Jei ši

funkcija nustatyta į „Off“, energija terminalui netiekiama.