PIP

Source

Size

Position

Setup

Įjungia arba išjungia PIP ekraną. Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, Component ar HDMI ekrane PIP kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI (PC).

1)Off

2)On

MENU → , ,

Parenka PIP įėjimo signalo šaltinį.

Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, Component ar HDMI ekrane PIP (vaizdas vaizde) kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI(PC).

MENU → , , ,

Keičia PIP lango dydį.

/ / /

Jums pasirinkus , parametre Size (dydis), Position (padėtis)

parametras bus neaktyvus.

Jei „PIP Source“ yra „AV“ arba „S-Video“ : /

Jei „PIP Source“ yra „Component“ : / / /

Jei pakeisite „PIP Source“ į „AV“ arba „S-Video“, kai „PIP Source“ yra nustatytas „Component“ ir pasirinkta arba ,

„PIP Size“ automatiškai pasikeis .

MENU → , , ,

Keičia PIP lango vietą.

/ / /

MENU → , , ,

Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu

Apibūdinimas

Leisti/Sustabdyti

Galite riktis vieną 11 kalbų.