Garsiakalbio prijungimas

Prijungdami garsiakalbį, kruopščiai patikrinkite, ar monitoriaus ir garsiakalbio () grioveliai sulygiuoti.

Koreguokite lygiavimo padėtį tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Jei garsiakalbis prijungtas teisingai, išgirsite spragtelėjimą. Jei garsiakalbis prijungtas, bet neišgirdote spragtelėjimo, laikančioji dalis gali būti pažeidžiama.

Jei norite jį atskirti, šiek tiek patraukite () ir pastumkite į dešinę.

MIC / SPK

Raudoną kabelį iš kabelių, gaunamų perkant garsiakalbį, prijunkite prie garso išvesties lizdo, esančio kompiuterio galinėje pusėje.

Kitą kabelio galą prijunkite prie raudono lizdo, esančio galinėje garsiakalbio pusėje.

Šviesiai žalią kabelį iš kabelių, gaunamų perkant garsiakalbį, prijunkite prie garso išvesties lizdo, esančio kompiuterio galinėje pusėje.

Kitą kabelio galą prijunkite prie šviesiai žalio lizdo, esančio galinėje garsiakalbio pusėje.

/

Ausines prijunkite prie juodo lizdo, esančio garsiakalbio dešinėje pusėje.