OSD meniu u˛blokavimas ir atblokavimas

Paspaudus mygtuką „AUTO“ (automatinis) arba PIP (vaizdas vaizde) po to, kai užrakinamas OSD (vykdomų funkcijų vaizdavimas).

Paspaudus mygtuką „MENU“ (meniu) po to, kai užrakinamas OSD (vykdomų funkcijų vaizdavimas).

Meniu

OSD blokavimas ir

atblokavimas

Apibūdinimas

Ši funkcija užrakina OSD tam, kad būtų palaikoma esama nustatymų būsena, ir kad jos nepakeistų kiti vartotojai.

Blokavimas: Norėdami suaktyvinti OSD reguliavimo blokavimo funkciją, laikykite nuspaudę meniu mygtuką daugiau nei penkias (5) sekundes.

Atblokavimas: Norėdami išjungti OSD reguliavimo blokavimo funkciją, laikykite nuspaudę meniu mygtuką daugiau nei penkias (5) sekundes.

Net esant suaktyvintai OSD reguliavimo blokavimo funkcijai, galite reguliuoti