PPrijunkite DVD grotuvo / DTV daugiafunkcinio priedo VIDEO OUT (vaizdo išėjimo) prievadą prie Y,PB,PR įėjimo prievadų naudodami komponentinio vaizdo kabelį (Y,PB,PR).

Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD.

Mygtuku SOURCE (šaltinis) pasirinkite Component(išor.)

Jei norite girdėti garsą, žr. skyrių „Jungimas“ jūsų prijungto išorinio prietaiso vartotojo vadove.

HDMI įrenginių prijungimas

Negalite prijungti kompiuterio prie HDMI IN lizdo.

Įvesties prietaisai, tokie kaip skaitmeninis DVD, HDMI kabeliu jungiami prie monitoriaus HDMI IN

lizdo. Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD. Mygtuku '' pasirinkite režimą HDMI.

Select HDMI using the '' button.

Kai išorinį prietaisą jungiate prie monitoriaus HDMI kabeliu, turite prijungti monitoriaus AUDIO OUT terminalą ir SPK paskirtojo garsiakalbio terminalą (gelsvai žalią – garso įvesties terminalą), naudodami stereo kabelį garsui iš HDMI ekrano klausyti.

Stovo naudojimas

Monitoriaus sukimas