Toliau pateikiamuose ekranuose iš eilės spustelėkite "Close"(uždaryti) → "Close"(uždaryti) → "OK"(gerai) → "OK"(gerai).

Microsoft® Windows® XP operacinė sistema

Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.

Spragtelėkite "Start" → "Control Panel", tuomet spragtelėkite "Appearance and Themes" piktogramą.

Spragtelėkite "Display" piktogramą ir pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".