Žymėjimas

Nepaisydami šiuo simboliu pažymėtų nurodymų, rizikuojate susižeisti ir sugadinti įrangą.

Draudžiama

Visuomet būtina perskaityti ir suprasti

Neardykite

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo

Nelieskite

Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros smūgio

 

 

Maitinimas

Jei nenaudojate kompiuterio ilgą laiką, įjunkite kompiuteryje DPM režimą.

Jei naudojate ekrano užsklandą, nustatykite joje aktyvaus ekrano režimą.

Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose šalyse).

Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.