Kaip galėčiau pakeisti

Dažnį pakeisti galima keičiant vaizdo plokštės nustatymus.

dažnį?

Atkreipkite dėmesį, jog vaizdo plokštės galimybės gali būti skirtingos,

 

 

priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės.

 

(Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą.)

Kaip galėčiau reguliuoti

Windows XP :

raišką?

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) →

 

"Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) →

 

"Settings" (Parametrai).

 

Windows ME/2000 :

 

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) →

 

"Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai).

 

Išsamesnės informacijos kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.

Kaip galėčiau įjungti

Windows XP :

energijos taupymo

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) →

funkciją?

"Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) →

 

"Screen Saver" (Ekrano užsklanda).

 

Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu.

 

Windows ME/2000 :

 

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) →

 

"Display" (Rodyti) → "Screen Saver" (Ekrano užsklanda).

 

Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu.

 

Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą

Kaip turėčiau valyti

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, tuomet nuvalykite

korpuso išorę ir

monitorių minkštu audiniu su valymo priemonės tirpalu arba švariu vandeniu.

kineskopą?

 

 

Nepalikite plovimo priemonės likučių ir nesubraižykite korpuso. Neleiskite

 

vandeniui pakliūti į monitoriaus vidų.

Savipatikra

Savęs patikrinimo funkcija Perspėjimo pranešimai Aplinka Naudingi patarimai

Jūsų monitoriuje yra savęs patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar jūsų monitorius tinkamai veikia.

Savźs patikrinimo funkcija

Išjunkite kompiuterį ir monitorių.

Atjunkite vaizdo signalo laiką nuo kompiuterio jungties galinėje sienelėje. Įjunkite monitorių.

Jei monitorius veikia tinkamai, pamatysite iliustracijoje parodytą lauką.

Šis laukas pradedamas rodyti, jei normalaus veikimo metu atjungiamas arba pažeidžiamas vaizdo kabelis.

Išjunkite monitorių ir vėl prijunkite vaizdo signalo laidą; tuomet įjunkite kompiuterį ir monitorių.

Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus sėkmingai atlikus anksčiau nurodytą procedūrą, patikrinkite