Mikrofoną prijunkite prie raudono lizdo, esančio garsiakalbio dešinėje pusėje.

Pasukant ( + , - ) dalį kryptimi, parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, garsiakalbis įjungiamas ir garsas didėja.

Elektros liniją, prijungtą prie garsiakalbio, prijunkite prie juodo monitoriaus lizdo.

Šis garsiakalbis neprijungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio. Jis reikiamą energiją gauna prijungtas prie monitoriaus.

Kitų įrenginių prijungimas

Šį monitorių vartotojas gali prijungti prie įvesties įrenginių, pvz., DVD grotuvo, vaizdo grotuvo ar vaizdo kameros-grotuvo, neatjungdamas kompiuterio.

Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.

AV įrenginių prijungimas

Monitoriuje yra AV prijungimo prievadai, prie kurių prijungiami signalo šaltiniai, pavyzdžiui, DVD grotuvai, vaizdo magnetofonai ar vaizdo kameros. Galite matyti ir girdėti AV signalus, kol monitorius įjungtas.

DVD grotuvas, vaizdo grotuvas, vaizdo kamera-grotuvas ar kiti įvesties įrenginiai jungiami prie monitoriaus lizdo VIDEO ar S-VIDEO, naudojant kabelius Video (vaizdas) ar S-Video (S vaizdas).

Tada įjunkite veikti DVD, VCR arba vaizdo kamerą su įdėtu DVD disku arba kasete. Mygtuku SOURCE pasirinkite Video arba S-Video.

Jei norite girdėti garsą, žr. skyrių „Jungimas“ jūsų prijungto išorinio prietaiso vartotojo vadove.

DVD/DTV skaitmeninės televizijos imtuvo prijungimas

Jei įrenginys turi DVD/DTV jungtį, prijunkite prie komplekto pagrindinio bloko DVD/DTV jungties. Kai įjungtas maitinimas, galite žiūrėti prijungto komponento vaizdą tiesiog sujungę įrenginį su monitoriumi.