Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.

Jei naudosite gaminį vietoje, kuri vibruoja, gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė arba kilti gaisras.

Perkeldami monitorių į kitą vietą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą. Prieš perkeldami monitorių į kitą vietą, būtinai atjunkite visus laidus, įskaitant antenos kabelį bei prijungimo prie kitų įrenginių kabelius.

Jei kabelio neatjungsite, perkeliant jis gali būti pažeistas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Montuokite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali ant jo užsikabinti ir jį sugadinti.

Krisdamas gaminys gali su˛eisti ar net atimti gyvybź.

Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.

To nepadarius susikaupęs purvas arba pablogėjusi izoliacija gali skleisti šilumą ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Nedėkite ant gaminio daiktų, kuriuos mėgsta vaikai (ir kitų jiems patrauklių daiktų).

Vaikai gali mėginti lipti ant gaminio, kad juos pasiektų.

Gaminys gali kristi ir taip sužeisti ar net mirtinai sužaloti.

Keldami arba judindami monitorių, neapverskite jo, jei laikote tik už stovo.

Dėl to monitorius gali nukristi ir būti pažeistas, o taip pat galite susižeisti patys.

Tinkama laikysena, naudojantis monitoriumi

Naudodamiesi monitoriumi, stenkitės išlaikyti tinkamą laikyseną.

￿Sėdėkite tiesiai.

￿Išlaikykite 45 ~ 50 cm atstumą tarp akių ir monitoriaus ekrano. Pastatykite monitorių tiesiai priešais save ir žiūrėkite į ekraną šiek tiek iš viršaus.

￿Pakreipkite monitorių 10 ~ 20 laipsnių į viršų. Sureguliuokite monitoriaus aukštį taip, kad jo viršus būtų šiek tiek žemiau akių lygio.

￿Sureguliuokite monitoriaus posvyrio kampą taip, kad ant ekrano nebūtų šviesos atspindžių.

￿Stenkitės laikyti rankas sulenktas statmenai. Plaštakas laikykite taip, kad jų viršus būtų tame pačiame lygyje kaip ir dilbis.

￿Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.