vaizdo.

 

 

Ar monitoriaus

Paspauskite klavišą klaviatūroje arba pajudinkite

 

maitinimo

pelę, kad monitorius pereitų į aktyvų darbo režimą ir

indikatorius žybsi 1

ekrane vėl pamatytumėte vaizdą.

 

sekundės

 

 

intervalais?

Jei vis tiek nėra vaizdo, paspauskite mygtuką '

'.

 

Tada dar kartą paspauskite bet kurį klaviatūros

 

 

klavišą, kad įjungtumėte monitorių ir atstatytumėte

 

 

vaizdą ekrane.

 

Sujungta DVI

Jei pakrausite sistemą neprijungę DVI kabelio arba

kabeliu?

atjungsite ir vėl prijungsite DVI kabelį sistemai

 

 

veikiant, gali pasirodyti juodas ekranas, nes tam

 

tikrų tipų vaizdo plokštės nesiunčia vaizdo signalų. Prijunkite DVI kabelį ir tada perkraukite sistemą.

Nematyti ekrano meniu.

Galbūt užblokavote

 

Ekrano (OSD)

 

meniu, kad

 

apsisaugotumėte

 

nuo galimų

 

pakeitimų?

Atblokuokite ekrano meniu, paspausdami [] mygtuką bent 5 sekundžių.

Ekrane vaizduojamos keistos spalvos arba vaizdas tik juodai baltas.

Ar ekrane

Patikrinkite signalo kabelio prijungimą.

vaizduojama tik

 

viena spalva, lyg

Įsitikinkite, jog vaizdo plokštė iki galo įstatyta į lizdą.

žiūrint į ekraną pro

 

spalvotą plėvelę?

 

Ar spalvos ekrane

Perkraukite kompiuterį.

tampa keistos

 

paleidus tam tikrą

 

programą arba dėl

 

konfliktų tarp

 

atskirų programų?

 

 

Ar vaizdo plokštė

 

nustatyta tinkamai?

Netikėtai ekranas tapo

Ar pakeitėte vaizdo

išbalansuotas.

plokštę arba

 

tvarkyklę?

 

Ar reguliavote

 

monitoriaus raišką

 

arba dažnį?

Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Sureguliuokite vaizdo padėtį ekrane ir jo dydį naudodamiesi ekrano meniu.

Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai)

Ekranas gali būti nesubalansuotas dėl vaizdo plokštės signalų ciklų. Iš naujo sureguliuokite padėtį vadovaudamiesi OSD.

Vaizdas ekrane

Ar reguliavote

Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį.

neaiškus arba negalima

monitoriaus raišką

(Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus

sureguliuoti ekrano

arba dažnį?

režimai)

meniu.

 

 

Indikatorius žybsi, tačiau

Patikrinkite, ar

Tinkamai sureguliuokite dažnį pagal vaizdo plokštės

ekrane vaizdo nėra.

teisingai

instrukcijoje ir skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai

 

sureguliuotas

pateiktus nurodymus.

 

dažnis Ekrano

(Didžiausias galimas dažnis priklausomai nuo

 

režimų meniu?

raiškos gali būti skirtingas įvairiems gaminiams.)

Ekrane vaizduojama tik

Ar teisingai

Windows XP :

16 spalvų. Spalvos

nustatytos spalvos

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control

ekrane pasikeitė tuomet,

Windows

Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and

kai pakeitėte vaizdo

sistemoje?

Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) →

plokštę.

 

"Settings" (Parametrai).

 

 

Windows ME/2000 :

 

 

Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control

 

 

Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) →

 

 

"Settings" (Parametrai).

 

Ar vaizdo plokštė

Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo