Микровълнова

фурна

Инструкции за собственика

и готварски указател

Отбележете, се гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

Това ръководство е направено от 100 % рециклирана хартия.

MS23F301T**

MS23F302T**

представете си възможностите

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung. За да получите по-пълно обслужване, регистрирайте продукта си на

www.samsung.com/register

MS23F301TAS_OL_DE68-04182L-01_BG.indd 1

2013-07-27 �� 3:08:43