Ievads

Piezīme

Tīrīšanas lupatiņa kā aksesuārs ir paredzēta tikai ļoti gludām un melnām ierīcēm.

Iekļauta tikai melnu un glancētu modeļu aprīkojumā.

Jūsu monitors

Sākotnējie iestatījumi

Atlasiet valodu, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu.

Pēc 40 sekundēm redzamais saturs pazudīs.

Izslēdziet un ieslēdziet barošanas pogu. Tas atkal būs redzams.

To var parādīt ne vairāk kā (3) reizes. Noregulējiet datora izšķirtspēju, pirms ir sasniegts maksimālais reižu skaits.

Piezīme

Ekrānā redzamā izšķirtspēja ir šīs ierīces optimālā izšķirtspēja.

Pielāgojiet sava datora izšķirtspēju tā, lai tā sakristu ar šīs ierīces optimālo izšķirtspēju.

Priekšpuse

MENU poga [IZVĒLNE/]

10