Monitora pielāgošana

Customized Key

Varat norādīt funkciju, kas tiks aktivizēta, kad nospiedīsiet pogu Customized Key (). MENU , , , MENU

Image Size

Varat mainīt monitorā redzamā ekrāna izmēru.

Auto

Wide

49