Programmatūras izmantošana

http://www.samsung.com/

9.Noklikšķiniet uz pogas "Close" (Aizvērt), tad noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

10.Monitora draivera instalācija ir pabeigta. Microsoft® Windows® 2000 operētājsistēma

Ja monitorā parādās uzraksts "Digital Signature Not Found" (Nav atrasts ciparparaksts), veiciet šādas darbības.

1.Logā "Insert disk" (Ievietojiet disku) noklikšķiniet uz pogas "OK" (Labi).

2.Logā "File Needed" (Nepieciešama datne) noklikšķiniet uz pogas "Browse" (Pārlūkot).

3.Izvēlieties A:(D:\Driver), tad noklikšķiniet uz pogas "Open" (Atvērt), un tad uz "OK" (Labi). Kā instalēt

1.Noklikšķiniet uz "Start" (Sākt), "Setting" (Iestatīšana), "Control Panel" (Vadības panelis).

2.Divreiz noklikšķiniet uz ikonas "Display" (Displejs).

3.Atlasiet cilni "Settings" (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz pogas "Advanced Properties" (Papildu rekvizīti).

4.Izvēlieties "Monitor" (Monitors).

1.gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir neaktīva, tas nozīmē, ka monitors ir konfigurēts pareizi. Lūdzu apturiet instalēšanu.

2.gadījums: Ja poga "Properties" (Rekvizīti) ir aktīva, noklikšķiniet uz pogas "Properties" (Re- kvizīti) un turpiniet veikt tālāk minētās darbības.

5.Noklikšķiniet uz "Driver" (Draiveris), tad uz "Update Driver..." (Atjaunināt draiveri...), un tad noklikšķiniet uz pogas "Next" (Tālāk).

6.Izvēlieties "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Parādīt šīs ierīces zināmo draiveru sarakstu, lai es varētu izvēlēties konkrētu draiveri), tad noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk), un tad uz "Have disk" (Meklēt diskā).

23