Ievads

Iepakojuma saturs

Piezīme

Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļauti arī tālāk uzskaitītie priekšmeti.

Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Izpakošana

1. veids

Monitors un vienkāršais statīvs 2. veids

Monitors un USB vienkârđais statîvs

Piezīme

MagicRotation programma nevar darboties, jo vienkāršais statīvs neatbalsta pagriešanas funkciju. 3. veids

8