Monitora pielāgošana

Image

Coarse

Noņem traucējumus, piemēram, vertikālās svītras.

Coarse pielāgošana var pārvietot ekrāna attēla apgabalu. Jūs to varat atgriezt centrā, izmantojot "hor- izontal control" izvēlni.

MENU , , MENU

Fine

42