Savienojumi

Uzņēmums neatbild par ārējo ierīču problēmām vai bojājumiem, ko izraisījusi savienojumam neatbilstoša kabeļa lietošana.

Daži izstrādājumi neatbilst USB standartam, un tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

Ja ierīce darbojas nepareizi arī tad, kad tā ir pievienota datoram, sazinieties ar ierīces/datora teh- niskās apkopes centru.

Statīva izmantošana

Monitora salikšana

Vienkāršais statīvs

Monitors un pamatne

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A. Statīva aizturis

Pamatnes pievienošana

Šis monitors pieņem 100 mm x 100 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.

15