Programmatūras izmantošana

MagicRotation

Uzstādīšana

1.Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.Noklikšķiniet uz MagicRotation instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēša- nu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicRotation programmu.

7.Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.Ekrānā parādīsies logs "Setup Status" (Iestatīšanas statuss).

9.Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

Pārstartējiet datoru, lai MagicRotation programma strādātu pienācīgi.

10.Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicRotation izpildikona.

Instalēšanas problēmas

MagicRotation instalēšanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, videokarte, mātesplate un tīkla vide. Ierobežojumi

28