Monitora pielāgošana

Transparency

OSD fona caurspīdīguma maiņa.

OffOn

MENU , , , MENU

Display Time

Ja kādu laiku netiks veikti nekādi pielāgojumi, izvēlne automātiski izslēgsies. Varat iestatīt, cik ilgi izvēlne paliks ieslēgta.

47