Traucējummeklēšana

A:Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

A:Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu "". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.

Es neredzu ekrāna displeju.

Q:Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?

A:Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU / ].

Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.

Q:Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?

A:Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

A:Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.

Q:Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesas- kaņotības dēļ?

A:Atsāknējiet datoru.

Q:Vai videokarte ir iestatīta pareizi?

A:Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.

Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.

Q:Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?

A:Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.

Q:Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A:Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē. (Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Q:Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (iz- vietojums), skatot OSD izvēlni.

Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.

Q:Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?

A:Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci. (Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

LED indikators mirgo, bet uz ekrāna nav nekādu attēlu.

Q:Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?

A:Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika režīmus.

(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)

53