Specifikācijas

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās ekrāna malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par Horizontālo ciklu, un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Horizontālo frekvenci. Mēr- vienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu at- tēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frek- venci jeb Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

63