Pielikums

PHILIPPINES

1800-10-SAMSUNG

http://www.samsung.com/ph

 

(726-7864)

Asia Pacific

 

 

SINGAPORE

 

http://www.samsung.com/sg

1800-SAMSUNG(726-7864)

TAIWAN

0800-329-999

 

 

http://www.samsung.com/tw

THAILAND

1800-29-3232

 

http://www.samsung.com/th

VIETNAM

1 800 588 889

 

 

http://www.samsung.com

 

02-689-3232

 

 

 

TAIWAN

0800-329-999

 

http://www.samsung.com/tw

VIETNAM

Middle East & Africa

 

1 800 588 889

http://www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com

TURKEY

444 77 11Middle East & Africa

http://www.samsung.com

SOUTH AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com/za

U.A.E

800-SAMSUNG(726-7864)

 

http://www.samsung.com

TURKEY

444 77 11

 

http://www.samsung.com/tr

U.A.E

SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com/ae

 

8000-4726

 

 

 

Termini

Punktiestatne

8000-4726

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punk- tiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Attālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par "Punktiestatni". Mēr- vienība: mm

Vertikālā frekvence

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam

 

ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs at-

 

kārtošanas biežumu sekundē sauc par Vertikālo frekvenci jeb

 

Atsvaidzes intensitāti. Mērvienība: Hz

 

Piemērs: Ja viena un tā pati gaismas strēle atkārtojas 60 reizes

 

sekundē, tās mērvienība tiek apzīmēta kā 60 Hz.

Horizontālā frekvence

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli

 

no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par Horizontālo

 

ciklu. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par Hor-

 

izontālo frekvenci. Mērvienība: kHz

Rindpārlēces izvērse un rindse-

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek

cīgā izvērse

saukta par "rindsecīgo izvērsi", turpretī nepāra līniju parādīšana

 

vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par "rind-

 

pārlēces izvērsi". Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru at-

 

tēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse. Rindpārlēces izvērsi

 

izmanto arī televizoros.

Plug & Play

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu,

 

liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automā-

 

tiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst

 

starptautiskajam standartam VESA DDC.

Izšķirtspēja

Horizontālo un vertikālo punktu skaitu, kuru izmanto displejā

 

redzamā attēla parādīšanai, sauc par "izšķirtspēju". Šis skaitlis

 

norāda displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja ir noderīga vairāku

 

uzdevumu veikšanai, jo uz ekrāna var attēlot vairāk informācijas

 

par attēlu.

 

Piemērs: Ja izšķirtspēja ir 1920 x 1200, tas nozīmē, ka ekrāna attēls

 

sastāv no 1920 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja)

 

un 1200 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

70