Ievads

Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Customized Key[]

Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.

Piezīme

Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.

Brightness poga []

Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu spilgtumu.

>>Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu Regulēšanas pogas []

Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu izvēlnes elementus.

Ievadīšanas taustiņš []

Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.

AUTO poga

Lietojiet šo pogu, lai izmantotu funkciju automātiska pielāgošana.

>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu

Strāvas padeves poga []

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu monitoru.

Strāvas padeves indikators

Parasti darbības laikā šī lampiņa ir iedegta, tā vienreiz iemirgojas, kad tiek sagla- bāti jūsu veiktie pielāgojumi.

Piezīme

Lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām, skatiet ener- ģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZ- SLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā.

Aizmugure

Piezīme

Monitora aizmugures konfigurācija var atšķirties, atkarībā no produkta.

11