Programmatūras izmantošana

9.Ekrānā no monitora modeļu saraksta atlasiet modeli, kas atbilst jūsu monitoram un nospiediet "Next" (Tālāk).

10.Ekrānā attēlotā secībā noklikšķiniet uz "Close" (Aizvērt) "Close" (Aizvērt) "OK" (Labi) "OK" (Labi).

20