Traucējummeklēšana

Piezīme

Apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmat ūru.

Ja ar monitoru rodas problēmas, veiciet šādas darbības.

Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.

Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.

(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)

Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera (video) draiveris un monitora draiveris.

Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 61 Hz.

(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)

Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā, noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības panelis) "System" (Sistēma) "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.

Piezīme

Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.

Jautājumi un atbildes

Q:Kā es varu mainīt frekvenci?

A:Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.

A:Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas. (Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)

Q:Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?

A:Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) "Appearance and Themes" (Iz- skats un dizaini) "Display" (Displejs) "Settings" (Iestatījumi).

A:Windows ME/2000:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) "Display" (Displejs) "Set- tings" (Iestatījumi).

*Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Q:Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?

A:Windows XP:

Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) "Appearance and Themes" (Iz- skats un dizaini) "Display" (Displejs) "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).

Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).

55