Programmatūras izmantošana

Piezīme

Šim monitora draiverim ir MS logo, tādējādi tā uzstādīšana neizraisa sistēmas bojājumus.

Apstiprinātais draiveris būs ievietots Samsung monitora mājaslapā.

http://www.samsung.com/

Monitora draivera instalēšana (manuāli)

Microsoft® Windows Vista™‚ operētājsistēma

1.Ievietojiet rokasgrāmatas komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.Noklikšķiniet uz (Start (Sākt)) un "Control Panel" (Vadības panelis). Pēc tam veiciet dubult- klikšķi uz ikonas "Appearance and Personalization" (Izskats un personalizēšana).

3.Noklikšķiniet uz "Personalization" (Personalizēšana) un pēc tam uz "Display Settings" (Displeja iestatījumi).

4.Noklikšķiniet uz "Advanced Settings…" (Papildu iestatījumi...).

5.Cilnē "Monitor" (Monitors) noklikšķiniet uz ikonas "Properties" (Rekvizīti). Ja poga "Proper- ties" (Rekvizīti) ir izslēgta, tas nozīmē, ka monitora konfigurācija ir pabeigta. Monitoru var izmantot tādu, kāds tas ir.

18