Programmatūras izmantošana

Lai izpildītu X-Window, jums jāizveido X86 konfigurēšanas datni, kas ir sistēmas iestatījuma datne.

1.Nospiediet taustiņu "Enter" (Ievadīt) pirmajā un otrajā logā pēc X86 konfigurēšanas datnes pal- aišanas.

2.Trešais ekrāns ir peles iestatīšanai.

3.Iestatiet sava datora peli.

4.Nākamais ekrāns ir tastatūras atlasīšanai.

5.Iestatiet sava datora tastatūru.

6.Nākamais ekrāns ir monitora iestatīšanai.

7.Vispirms iestatiet monitoram horizontālo frekvenci. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

8.Iestatiet "vertical frequency" (vertikālo frekvenci) savam monitoram. (Jūs uzreiz varat ievadīt frekvenci.)

9.Ievadiet monitora modeļa nosaukumu. Šī informācija neietekmēs X-Window datnes izpildi.

10.Monitora iestatīšana ir pabeigta. Kad cita nepieciešamā aparatūra ir iestatīta, izpildiet X-Window.

Natural Color

Natural Color Programmatūras programma

Viena no problēmām, ar kurām saskaras datoru lietotāji, ir ar printeri izdrukātu vai ar skeneri vai digitālo fotoaparātu skenētu attēlu krāsu neatbilstība monitorā redzamo attēlu krāsām. Natural Color S/W programma ir labākais šādas problēmas risinājums. Tā ir krāsu administrēšanas sistēma, ko iz- strādājis uzņēmums Samsung Electronics, sadarbībā ar Korejas Elektronikas un telekomunikāciju izpētes institūtu (ETRI). Šī sistēma ir pieejama tikai Samsung monitoros, un tā monitorā nodrošina tādas pašas krāsas, kādas ir drukātiem vai skenētiem attēliem. Lai iegūtu plašāku informāciju, šajā datorprogrammā nospiediet Help F1.

25