Informācija

video attēlu. Visās ierīcēs ar displejiem, tai skaitā LCD, ir iespējama attēla aizkavēšanās. Tas neliecina par kļūmi.

Lūdzam ievērot tālāk minētos ieteikumus, lai aizsargātu LCD no attēla aizkavēšanas.

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupīšanas režīms

Piemērs)

Izslēdziet strāvu, ja sistēma darbojas nemainīgā režīmā.

Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 4 stundām.

Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 2 stundām.

Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju

Ieteicams lietot vienkrāsainu vai kustīgu ekrānsaudzētāju.

Izslēdziet monitoru ar datora displeja rīku strāvas shēmu.

Ieteikumi īpašiem lietošanas gadījumiem

Piemērs) Lidostas. tranzīta bāzes, biržas, bankas un kontroles sistēmas. Mēs iesakām iestatīt displeja sistēmas programmu šādi:

Rādīt informāciju kopā ar logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Piemērs) Cikls: rādīt informāciju 1 stundu, pēc tam 1 minūti rādīt logotipu vai cikliski kustīgu attēlu.

Periodiski nomainiet krāsas (izmantojiet 2 dažādas krāsas).

Piemērs) Ik pēc 30 minūtēm mainīt 2 krāsas pēc rotācijas principa.

Neizmantojiet ļoti atšķirīgus spilgtuma iestatījumus rakstzīmēm un fona krāsām. Nelietojiet pelēkas krāsas, tas var izraisīt attēla aizkavēšanos.

Nelietojiet: krāsas ar lielu spilgtuma atšķirību (melnbalts un pelēks). Piemērs)

Ieteicamie iestatījumi: Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu spilgtuma atšķirību

Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu. Piemērs)

65