Specifikācijas

Stāvoklis

Normāla darbība

Enerģijas taupīša-

Izslēgts (Strāvas padeves

 

 

nas režīms

poga) EPA/ENERGY

 

 

 

2000

Strāvas padeves in-

On

Mirgojošs

Izslēgts

dikators

 

 

 

Enerģijas patēriņš

50 vatiem

Mazāk par 1 vatu

0,3 vatu

Šis monitors ir saskaņā ar EPA (Vides aizsardzības aģentūru) ENERGY STAR® un ENERGY2000, ja tas tiek lietots dator- am, kas aprīkots ar VESA DPM funkcionalitāti.

Kā kompānijas ENERGY STAR® partneris, SAMSUNG ir noteicis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR® direktīvām par enerģētisko lietderības koeficientu.

Iepriekš iestatīti laika režīmi

Ja signāls, kas tiek pārsūtīts no datora, ir tāds pats kā šie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var izdzist, kaut arī strāvas indikatora LED lampiņa deg. Rīkojieties saskaņā ar videokartes rokasgrāmatu un pielāgojiet ekrānu, kā tas aprakstīts tālāk.

Displeja režīms

Horizontālā

Vertikālā

Pikseļu taktē-

Sinhronizāci-

 

frekvence

frekvence

tājs (MHz)

jas polaritāte

 

(kHz)

(Hz)

 

(H/V)

IBM, 640 x 350

31,469

70,086

25,175

+/-

 

 

 

 

 

IBM, 640 x 480

31,469

59,940

25,175

-/-

 

 

 

 

 

IBM, 720 x 400

31,469

70,087

28,322

-/+

 

 

 

 

 

MAC, 640 x 480

35,000

66,667

30,240

-/-

 

 

 

 

 

MAC, 832 x 624

49,726

74,551

57,284

-/-

 

 

 

 

 

MAC, 1152 x 870

68,681

75,062

100,000

-/-

 

 

 

 

 

VESA, 640 x 480

37,861

72,809

31,500

-/-

 

 

 

 

 

VESA, 640 x 480

37,500

75,000

31,500

-/-

 

 

 

 

 

VESA, 800 x 600

35,156

56,250

36,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 800 x 600

37,879

60,317

40,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 800 x 600

48,077

72,188

50,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 800 x 600

46,875

75,000

49,500

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1024 x 768

48,363

60,004

65,000

-/-

 

 

 

 

 

VESA, 1024 x 768

56,476

70,069

75,000

-/-

 

 

 

 

 

VESA, 1024 x 768

60,023

75,029

78,750

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1152 x 864

67,500

75,000

108,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1280 x 960

60,000

60,000

108,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1280 x 1024

63,981

60,020

108,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1600 x 1200

75,000

60,000

162,000

+/+

 

 

 

 

 

VESA, 1920 x 1200

74,038

59,950

154,000

+/-

 

 

 

 

 

62