Savienojumi

Vienkāršais statīvs

Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):

A.Monitors

B.Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)

1.Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.

2.Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.

3.Izskrūvējiet divas skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.

4.Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pie- skrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam kronšteinam vai cita veida pamatnei.

Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora iekšpusi.

Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.

Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus.

Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.

Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikāci- jām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.

Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisī- jusi nepareiza pamatnes izmantošana.

Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

16