Monitora pielāgošana

Dynamic Contrast automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un pielāgo optimālu kontrastu.

MENU , , MENU

Color

(Nav pieejams Dynamic Contrast režīmā MagicBrigh.)

MagicColor

MagicColor ir jauna tehnoloģija, ko Samsung speciāli izstrādājis, lai uzlabotu digitālo attēlu kvalitāti un nodrošinātu skaidrāku un dabiskāku krāsu atveidi, neietekmējot attēla kvalitāti.

Off – atgriežas sākotnējā režīmā.

Demo – pirms MagicColor piemērošanas, ekrāns parādās labajā pusē, un pēc MagicColor pie- mērošanas, ekrāns parādās kreisajā pusē.

Full – parāda ne tikai spilgtu dabisko krāsu, bet arī reālistiskāk un skaidrāk atveido dabisko ādas krāsu.

Intelligent – parāda spilgtu un skaidru dabisko krāsu.

MENU , , MENU

38