Ievads

Monitors un statīvs ar regulējamu augstumu

(HAS)

4. veids

Monitors un USB HAS statîvs

Rokasgrāmatas

Uzstādīšanas pamācība

Garantijas karte

Lietošanas pamācība

(Nav pieejams visos re-

ģionos.)

Kabeļi

D-Sub kabelis

Strāvas vads

Citi ieteikumi

Lupatiņa tīrīšanai

Kabeļu stiprinājuma gred-

 

zens (Vienkāršais statīvs)

Iegādājams atsevišķi

 

USB kabelis

9