Programmatūras izmantošana

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MagicRotation tīmekļa vietni.

Windows® ir reģistrēta Microsoft Corporation,Inc. tirdzniecības zīme.

Atinstalēšana

MagicRotation programmu var atinstalēt tikai, izmantojot opciju "Add or Remove Programs" (Pro- grammu pievienošana vai noņemšana) Windows® Vadības panelī.

Lai atinstalētu MagicRotation, veiciet šādas darbības.

1.Ejiet uz ["Task Tray" (Uzdevumu joslu)] → ["Start" (Sākt)] → ["Settings" (Iestatījumi)] un izvēlnē atlasiet ["Control Panel" (Vadības paneli)]. Ja strādājat ar Windows® XP, ejiet uz ["Con- trol Panel" (Vadības paneli)] izvēlnē ["Start" (Sākt)].

2.Izvēlnē "Control Panel" (Vadības panelis) noklikšķiniet uz ikonas "Add or Remove Pro- grams" (Programmu pievienošana vai noņemšana).

3.Logā "Add or Remove Programs" (Programmu pievienošana vai noņemšana) ritiniet sarakstu lejup, lai atrastu "MagicRotation." Noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

4.Lai atinstalētu programmu, noklikšķiniet uz pogas "Change/Remove" (Mainīt/noņemt).

5.Lai palaistu atinstalēšanas procesu, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).

6.Pagaidiet, līdz parādās dialoglodziņš "Uninstall Complete" (Atinstalēšana pabeigta).

7.Pēc atinstalēšanas, lai pabeigtu šo procesu, restartējiet sistēmu.

Piezīme

MagicRotation tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehniskā atbalsta norādes par MagicRotation, atbildes uz bieži uzdodamajiem jautājumiem (FAQ) un programmatūras atjauninājumus.

Windows® ir reģistrēta Microsoft Corporation,Inc tirdzniecības zīme.

MultiScreen

Uzstādīšana

1.Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.Noklikšķiniet uz MultiScreen instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēšanu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MultiScreen izpildāmo failu.

3.Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

30