Savienojumi

(Maks. vērtība katrai (Maks. vērtība katrai (Maks. vērtība katrai

pieslēgvietai) pieslēgvietai) pieslēgvietai)

1.Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora UP pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu.

Piezīme

Lai izmantotu DOWN pieslēgvietu, datoram ir jāpievieno UP (ieejas ports).

Monitora UP pieslēgvietas un datora USB pieslēgvietas savienošanai jāizmanto kopā ar monitoru saņemtais USB kabelis.

2.Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora DOWN pieslēgvietu ar USB ierīci.

3.Lietošanas procedūra sakrīt ar datoram pievienotas ārējās ierīces lietošanas procedūru.

Varat pievienot un lietot tastatūru un peli.

Varat atskaņot failu no multivides ierīces. (Multivides ierīču piemēri: MP3, digitālā kamera, utt.)

Varat palaist, pārvietot, nokopēt vai izdzēst atmiņas ierīcē saglabātus failus.

(Atmiņas ierīču piemēri: ārējā atmiņa, atmiņas karte, atmiņas lasītājs, MP3 atskaņotājs ar cieto disku utt.)

Varat izmantot arī citas USB ierīces, ko var pievienot datoram.

Piezīme

Lai pievienotu ierīci monitora DOWN pieslēgvietai, izmantojiet ierīcei piemērotu kabeli.

(Informāciju par kabeļu un ārējo ierīču iegādes iespējām saņemsiet attiecīgā izstrādājuma teh- niskās apkopes centrā.)

14