Monitora pielāgošana

Auto – tiek izmantoti ieejas signāla ekrāna izmēru attiecības iestatījumi.

Wide – neatkarīgi no ievades signālu ekrāna izmēru attiecības tiek rādīts pilnekrāna režīms.

Piezīme

Neatbalsta signālus, kas nav pieejami standarta režīma tabulā.

Ja jūsu datoram ir iestatīts platais ekrāns, kas ir monitora optimālā izšķirtspēja, šo funkciju neiz- pilda.

MENU , , , MENU

Information

OSD ekrānā parāda video avotu un displeja režīmu.

MENU , MENU

50