Traucējummeklēšana

Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Monitora darbības apstākļu noteikšana

Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1920 x 1200 60 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.

Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.

Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.

Kontrolsaraksts

Piezīme

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespē- jams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.

Ekrānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.

Q:Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?

A:Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.

Q:Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?

A:(Savienojums, izmantojot D-sub kabeli) Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.

Q:Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās ekrānu), ko var redzēt.

A:Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā (Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.

(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)

Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.

Q:Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1920 x 1200 60 Hz?

A:Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frek- venci, ko monitors var pareizi uztvert.

A:Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.

A:Ja displejs pārsniedz SXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recom- mended Mode" 1920 x 1200 60 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi, taču ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1920 x 1200 60 Hz parādīsies uz vienu minūti un tad izzudīs.

Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem. (Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)

Q:Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?

A:Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

52