Programmatūras izmantošana

Kā instalēt Natural Color programmatūru

Ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Pēc tam parādīsies programmas Natural Color sākumekrāns. Lai instalētu Natural Color programmatūru, sā- kumekrānā noklikšķiniet uz Natural Color.

Lai manuāli instalētu programmu, CD-ROM diskdzinī ievietojiet Samsung monitora komplektācijā iekļauto kompaktdisku, noklikšķiniet uz Windows pogas[ "Start" (Sākt)] un atlasiet ["Run..." (Pala- ist...)]. Ievadiet "D:\color\NCProSetup.exe" un nospiediet taustiņu ["Enter" (Ievadīt)]. (Ja dzinis, kurā ievietots kompaktdisks, nav "D:\", norādiet pareizo dzini.)

Kā izdzēst Natural Color programmatūru

Izvēlnē "Start" (Sākt) atlasiet "Setting/Control Panel" (Iestatīšana/Vadības panelis), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz "Add/Delete a program" (Pievienot/Dzēst programmu)". Sarakstā atlasiet Natural Color un noklikšķiniet uz pogas "Add/Delete" (Pievienot/Dzēst).

MagicTune™

Uzstādīšana

1.Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

2.Noklikšķiniet uz MagicTune™ instalācijas datnes.

Piezīme

Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais logs, turpiniet instalēša- nu, izmantojot kompaktdiskā atrodamo MagicTune izpildāmo failu.

3.Izvēlieties valodu, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

4.Kad atveras instalēšanas vedņa logs, noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).

5.Lai norādītu, ka piekrītat lietošanas noteikumiem, atzīmējiet "I agree to the terms of the license agreement" (Es piekrītu licences līguma noteikumiem).

6.Izvēlieties mapi, kurā instalēt MagicTune™ programmu.

7.Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).

8.Ekrānā parādīsies logs "Installation Status" (Instalēšanas statuss).

9.Noklikšķiniet uz "Finish" (Pabeigt).

10.Kad instalēšana pabeigta, uz darbvirsmas parādās MagicTune™ izpildikona. Lai uzsāktu darbu programmā, veiciet dubultklikšķi uz ikonas.

MagicTune™ izpildikona var neparādīties, atkarībā no jūsu datorsistēmas vai monitora specifikācijas. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu F5.

26