Monitora pielāgošana

Tiešās funkcijas

AUTO

Kad tiek nospiesta poga 'AUTO', parādās auto adjustment ekrāns, kā tas parādīts kustīgajā ekrānā centrā.

Auto adjustment ļauj uzsākt ienākošā Analog signāla pašregulāciju. Automātiski tiek pielāgotas Fine, Coarse un Position vērtības.

Ja auto adjustment nedarbojas pareizi, vēlreiz nospiediet pogu AUTO, lai precīzāk pielāgotu attēlu.

Ja vadības panelī nomaināt izšķirtspēju, automātiski tiks palaista auto funkcija.

OSD bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot pogu AUTO pēc OSD bloķēšanas

32