Drošības instrukcijas

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaisa mitrinātāju vai virtuves gal- du.

Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.

Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties monitoram vai strāvas kontaktdakšai, bet nekavējoties izvēdiniet telpu.

Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Ja monitors ilgstoši ir ieslēgts, displeja panelis sakarst. Nepieskarieties tam.

Glabājiet nelielos papildaprīkojuma priekšmetus vietā, kur bērni ne- var tiem piekļūt.

Regulējot monitora leņķi vai statīva augstumu, piesargieties.

Ja iespiedīsiet roku vai pirkstus, varat tos savainot.

Turklāt, ja sasvērsiet monitoru pārāk tālu, tas var nokrist un izraisīt traumas.

Neuzstādiet izstrādājumu zemā vietā, kur to var aizsniegt bērni.

Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist un kādu savainot.

Tā kā izstrādājuma priekšdaļa ir smaga, novietojiet to uz līdzenas un stabilas virsmas.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

Šādi iespējams izraisīt personiskus ievainojumus un/vai izstrādājuma bojājumus.

Ērtas monitora lietošanas pozas

Lietojot šo monitoru, novietojiet to pareizā pozīcijā.

Skatoties monitorā, turiet muguru taisni.

Atstatumam starp acīm un ekrānu jābūt no 45 līdz 50 cm. Ekrānam jāatrodas nedaudz zemāk par acu augstu- mu.

Lietojot šo monitoru, novietojiet to pareizā pozīcijā.

Noregulējiet leņķi, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.

Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri sāniem un tā, lai apakšdelmi atrastos vienā līmenī ar plaukstām.

Turiet elkoņus saliektus 90 grādu leņķī.

Kājas jātur leņķī, kas pārsniedz 90 grādus, un papēžiem stingri jāskaras pie grīdas. Apakšdelmiem jāatrodas ze- māk par sirds līmeni.

7