Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove važne sigurnosne informacije prije upotrebe uređaja. Sadržava općenite sigurnosne informacije o uređajima i može uključivati sadržaj koji se ne odnosi na vaš uređaj. Slijedite informacije upozorenja i opreza kako ne biste ozlijedili sebe ili druge osobe te kako biste spriječili nastajanje štete na svojem uređaju.

Pojam“uređaj”odnosi se na proizvod i njegovu bateriju, punjač, dijelove dostavljene s proizvodom te bilo koji dodatak odobren od tvrtke Samsung koji se upotrebljava s proizvodom.

Upozorenje

Neispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Neosigurani spojevi mogu izazvati strujni udar ili požar.

Ne dirajte uređaj, punjač ili njegove kabele ili električnu utičnicu mokrim rukama ili nekim drugim mokrim dijelom tijela

To može izazvati strujni udar.

Nemojte savijati ili oštetiti kabel za napajanje

To može izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte koristiti uređaj dok se puni ili ga dodirivati mokrim rukama

To može izazvati strujni udar.

Hrvatski