Z vašo napravo ravnajte skrbno in ustrezno

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja naprave.

Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.

Ta naprava ima znotraj nameščene indikatorje tekočine. Če voda poškoduje vašo napravo, je lahko garancija proizvajalca neveljavna.

Napravo vedno odložite na ravno površino

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Napravo lahko uporabljate na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 35 °C. Napravo lahko shranjujete pri temperaturi okolice od -20 °C do 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven priporočenih temperaturnih razponov lahko povzroči poškodbe naprave ali zmanjša življenjsko dobo baterij

Naprave ne shranjujte na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja. Takšno ravnanje lahko privede do nedelovanja zaslona, poškodbe naprave, ali eksplozije baterije.

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (npr. na armaturni plošči avtomobila).

Baterijo lahko shranjujete ločeno na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 45 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

Naprava se lahko opraska ali okvari.

Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Slovenščina