Cihazın bakımı ve dikkatli kullanımı

Cihazınızı kuru tutun

Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir.

Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihazınız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.

Bu cihazda dahili sıvı göstergesi bulunmaktadır. Cihazınızda oluşabilecek su hasarları, cihazınızın garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihaz ortam sıcaklığı 0 °C ile 35 °C arasında olan yerlerde kullanılabilir. Cihazı -20 °C ile 50 °C arası ortam sıcaklığında saklayabilirsiniz. Cihazın önerilen sıcaklık aralıklarının dışında kullanılması veya saklanması cihaza zarar verebilir ve pilin ömrünü azaltabilir

Cihazınızı yaz günü bir araç içi gibi çok sıcak yerlerde bulundurmayın. Aksi halde ekran arızalanabilir, cihaz zarar görebilir ya da pilin patlamasına sebep olabilir.

Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin bir arabanın gösterge tablosunda).

Pil ortam sıcaklığının 0 °C ile 45 °C arasında olduğu yerlerde ayrıca saklanabilir.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.

Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkarabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.

Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.

Türkçe