Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet) (Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai

Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivin 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele akut muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

Suomi