Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις παρούσες σημαντικές οδηγίες ασφάλειας προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια των συσκευών και μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, το οποίο δεν ισχύει για τη συσκευή σας. Τηρείτε τις πληροφορίες προειδοποίησης και προσοχής ώστε να εμποδίζετε τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλους και βλάβη στη συσκευή σας.

Οόρος "συσκευή" αναφέρεται στο προϊόν και την μπαταρία του, το φορτιστή, τα στοιχεία που παρέχονται με το προϊόν και

τυχόν αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung και χρησιμοποιούνται με τη συσκευή.

Προειδοποίηση

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μη ασφαλείς συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε τη συσκευή, το φορτιστή ή τα καλώδιά του, ή την ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας βρεγμένα χέρια ή άλλα βρεγμένα μέρη του σώματος

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ελληνικά