Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.

Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι την χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη της μπαταρίας ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Προσοχή

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις προσοχής για την ασφάλεια και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η χρήση σύνδεσης δεδομένων LTE ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές, όπως ηχητικό εξοπλισμό και τηλέφωνα.

Ελληνικά